Protecció de dades

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Clients responsabilitat de AGROMONISTROLET, SL, i seu social a Casa Casanova de Monistrolet s/n , 08256 Rajadell (BARCELONA)

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la nostra cartera de clients i poder oferir-li els nostres productes. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Casa Casanova de Monistrolet s/n , 08256 Rajadell (BARCELONA) o bé per correu electrònic a collbaix@cellerelmoli.com